Make your own free website on Tripod.com

 

               

   

 

Nama    :    Tony Ak. Patrick Mangka

Asal    :    Saratok, Sarawak

Pengalaman Mengajar    :     12 tahun

Kelulusan tertinggi    :    Ijazah Sarjana Muda ( USM )

Bidang kelulusan    :   Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris

Tugas Khas    :    Guru Tingkatan 5E

                               Waden

                              Penolong Guru Sukan Memanah