Make your own free website on Tripod.com

 

               

   

 

 

Nama    :    Sivanesvaran A/L Selvaretnam        E-mail : selvason@hotmail.com

Asal    :    Sungai Petani, Kedah

Pengalaman Mengajar    :     5    tahun

Kelulusan tertinggi    :    Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan

Bidang kelulusan    :   Biologi / Kimia

Tugas Khas    :        Menyelaras Laman Web Sekolah

                                  Penyelaras Kelab Komputer