Make your own free website on Tripod.com

 

               

   

 

 

Nama    :    John Brodi

Asal    :    Sarawak

Pengalaman Mengajar    :   12  tahun

Kelulusan tertinggi    :    Sarjana Muda Pendidikan (USM)

Bidang kelulusan    :   Pendidikan & Geografi

Tugas Khas    :    Setiausaha Lembaga Pengawas

                              Warden Asrama

                              Guru Penasihat Kelab Geografi

                              Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah